smart city

Dezvoltare locală prin educatie flexibilă: Platforma e-Learning la nivelul Primariei Brasov

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea și implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, care să permită furnizarea unei soluții de instruire prin mijloace electronice, disponibile on-line. Platforma vizează furnizarea de materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie, fără a solicita prezența directă a participanților sau fără a necesita sincronizarea activităților aferente.

Prin intermediul platformei de instruire e-Learning, funcționarii au acces la cursuri electronice din diferite domenii specifice administraţiei publice: Managementul organizaţiilor publice, Transparenţă decizională si liberul acces la informaţii publice, Competente digitale, Comunicarea instituţiilor publice cu cetăţenii, Management financiar ş.a., precum şi la facilităţi de colaborare, de comunicare, de evaluare şi autoevaluare, de participare într-o comunitate online. În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente hardware şi software necesare realizării şi funcţionării platformei e-Learning şi au fost instruiţi pentru utilizarea acesteia funcţionarii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Proiectul a urmărit creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii.

A-crowd-of-people-by-Bill-Dickinson-Crea

George Scripcaru - Primarul Brasovului

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 George Scripcaru