social

Centrul Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator Sf. Nicolae

Acordarea de servicii de asistență și suport, persoanelor adulte cu dizabilităţi fizice și/sau asociate, în vederea integrării și participării sociale și civice a acestora şi a depăşirii situaţiei de dificultate


Servicii sociale oferite:

1. asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie informală şi nonformală şi activităţi de supraveghere şi suport în procesul de învăţare care să contribuie la dezvoltarea personală şi pregătirea acestuia pentru viaţa independentă;

2. asigurarea de oportunităţi multiple de recreere şi socializare care să contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a beneficiarilor, cultivarea talentelor acestora şi spiritului de iniţiativă;

3. asigurarea informării populaţiei privind necesitatea de a solicita şi primi servicii de suport adecvate în caz de nevoie;

4. oferirea unor servicii de consiliere adresate beneficiarilor, destinate prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate în care se află. Serviciile de consiliere acordate în centrele de zi privesc, de regulă; consiliere socială şi psiho-socială, consiliere privind orientarea şcolară şi prevenirea abandonului şcolar, consiliere privind orientarea vocaţională/profesională, consiliere privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare, consiliere pentru promovarea vieţii de familie şi menţinerea relaţiilor armonioase dintre părinţi şi copii;

5. organizarea unor programe de educare a părinţilor, denumite „Școala pentru părinţi”;

6. asigurarea alimentației copiilor prin oferirea unei mese principale."

A-crowd-of-people-by-Bill-Dickinson-Crea

George Scripcaru - Primarul Brasovului

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 George Scripcaru