social

Centrul de zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice

Ofera servicii sociale de asistență și recuperare persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Braşov, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, sprijin pentru reintegrare socială şi apartenenţă la grup, suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate.

A-crowd-of-people-by-Bill-Dickinson-Crea

George Scripcaru - Primarul Brasovului

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 George Scripcaru