social

Adăpost de Noapte

Adăpostul de noapte se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare precum și persoanelor fără adăpost (persoanele străzii), primite în regim de urgenţă pe perioada sezonului rece (15 Octombrie – 14 Aprilie).

Scopul serviciului social „Adăpost de Noapte” este de a furniza servicii sociale care cuprind, activităţi de cazare pe timpul nopţii şi informare și consiliere socială persoanelor adulte fără adăpost care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

A-crowd-of-people-by-Bill-Dickinson-Crea

George Scripcaru - Primarul Brasovului

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 George Scripcaru