1.jpg

Centrul de asistență socială comunitară

Image-empty-state.png

social

Centrul Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator Sf. Nicolae

Acordarea de servicii de asistență și suport, persoanelor adulte cu dizabilităţi fizice și/sau asociate, în vederea integrării și participării sociale și civice a acestora şi a depăşirii situaţiei de dificultate


Servicii sociale oferite:

1. asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie informală şi nonformală şi activităţi de supraveghere şi suport în procesul de învăţare care să contribuie la dezvoltarea personală şi pregătirea acestuia pentru viaţa independentă;

2. asigurarea de oportunităţi multiple de recreere şi socializare care să contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a beneficiarilor, cultivarea talentelor acestora şi spiritului de iniţiativă;

3. asigurarea informării populaţiei privind necesitatea de a solicita şi primi servicii de suport adecvate în caz de nevoie;

4. oferirea unor servicii de consiliere adresate beneficiarilor, destinate prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate în care se află. Serviciile de consiliere acordate în centrele de zi privesc, de regulă; consiliere socială şi psiho-socială, consiliere privind orientarea şcolară şi prevenirea abandonului şcolar, consiliere privind orientarea vocaţională/profesională, consiliere privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare, consiliere pentru promovarea vieţii de familie şi menţinerea relaţiilor armonioase dintre părinţi şi copii;

5. organizarea unor programe de educare a părinţilor, denumite „Școala pentru părinţi”;

6. asigurarea alimentației copiilor prin oferirea unei mese principale."

Image-empty-state.png

social

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc, Astra

"Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” de zi oferă servicii GRATUITE pentru protecția copilului, cu misiunea de a preveni abandonul şi instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Image-empty-state.png

social

Centrul Rezidenţial pentru persoane fără Adăpost

Primăria Municipiului Brașov prin Direcția de Asistență Socială Brașov pune la dispoziția persoanelor fără adăpost Centrul pentru persoane fără adăpost unde aceștia pot primi ajutor. Aici persoanele străzii (femei, bărbați sau familii fără minori) sunt primite în regim de urgență în sezonul rece care începe în fiecare an.

Image-empty-state.png

social

Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru persoane fără Adăpost

Acordarea de servcii sociale, respectiv de informare socială, consiliere psihologică şi consiliere socială persoanelor adulte fără adăpost, care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

Image-empty-state.png

social

Adăpost de Noapte

Adăpostul de noapte se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare precum și persoanelor fără adăpost (persoanele străzii), primite în regim de urgenţă pe perioada sezonului rece (15 Octombrie – 14 Aprilie).

Image-empty-state.png

social

Camin Persoane fara Adapost str. Panselelor nr.23

Obiectivul acestei construcții este de a amenaja un cămin pentru persoane fără adăpost, cu locuri de cazare concentrate într-un adăpost de noapte şi cazare în regim de urgenţă, structurat în spaţiu de triaj şi spaţiu de cazare, prin transformarea căminului școală existent.

Image-empty-state.png

social

Centrul de zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice

Ofera servicii sociale de asistență și recuperare persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Braşov, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, sprijin pentru reintegrare socială şi apartenenţă la grup, suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate.

Image-empty-state.png

social

Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)

Proiect social prin care Primăria Muncipiului Brașov prin Direcția de Asistență Socială acordă servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială - sprijin pentru reintegrare socială şi apartenenţă la grup, suport pentru depăşirea unor situații de dificultate;menţinerea sau ameliorarea capacităţilor psihice şi senzoriale - prevenirea depresiei, a declinului cognitiv şi a demenţei senile; valorizarea persoanei vârstnice, promovarea imaginii unei îmbătrâniri active;

Image-empty-state.png

social

Unitate de îngrijiri la domiciliu

Proiectul constă în acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi au domiciliul în Municipiul Braşov.

Image-empty-state.png

social

Centrul de tip Respiro pentru persoane vârstnice

Centrul RESPIRO se adresează persoanelor care necesită îngrijire şi supraveghere permanentă şi sunt îngrijite în propriul mediu de viaţă, însă persoanele care se ocupă de îngrijire sunt în perioada de repaus (concediu, de exemplu).

Image-empty-state.png

social

Cantina Sociala

Serviciu social care constă în acordarea a 2 mese calde pe zi pentru persoanele vulnerabile din comunitate

Image-empty-state.png

social

Toate mămicile din Brasov primesc "trusou pentru nou-născut", un kit în valoare de 1.500 lei

Trusoul pentru nou-născut”, pe care fiecare mămică îl primeste
conține produse destinate nevoii de creștere și îngrijire a copiilor în primele trei luni de viață. Produsele sunt de cea mai bună calitate. Se urmăreste astfel încurajarea natalității pe raza Municipiului Brasov.

Image-empty-state.png

social

Brasovul implicat în Zona Metropolitană: la Vulcan a fost deschis un centru social multifuncțional

Aici sunt fi amenajate ateliere tematice pentru tineri şi adolescenţi, o sală pentru activităţi culturale şi spaţii pentru activităţi din domeniul serviciilor sociale, dar şi o bibliotecă şi o sală multimedia. Toate pentru a revitalizarea tradiţiile din Ţara Bârsei.

Image-empty-state.png

social

Centrul multifuncțional de servicii sociale, pentru persoanele aflate în dificultate

Acest proiect prevede amenajarea a trei trasee în masivul Postăvarul, care sunt amenajate între liziera pădurii și instalațiile de producere a zăpezii artificiale iar bikerii vor putea coborî din Postăvarul până în Brașov

Image-empty-state.png

social

Bloc de locuințe sociale pe strada Zizinului, amenajat pentru 300 de persoane

Proiectul a fost realizat cu fonduri europene nerambursabile. Au fost amenajate 44 de locuinţe destinate familiilor care în lipsa unor condiţii decente de locuire se află în situaţii de risc major de excluziune socială.

Image-empty-state.png

social

Căminul de bătrâni din Noua si centrul de recuperare pentru seniori

Bazin, cabinete de kinetoterapie, masaj, recuperare și băi de plante. Duș scoțian, cadă de masaj și hidroterapie. Valoarea totală a finanțării a fost de 6,89 milioane de lei, din care 2% contribuția municipalității.

Image-empty-state.png

social

A-crowd-of-people-by-Bill-Dickinson-Crea

George Scripcaru - Primarul Brasovului

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2020 George Scripcaru